GeschiedenisGeschiedenis

De 19e Afdeling Veldartillerie werd opgericht op 1 maart 1960 en gelegerd in ‘t Harde. 19 Afdva was één van de afdelingen die een zogenoemde nucleaire taak hadden. De afdeling was hiertoe uitgerust met twee lanceerinrichtingen voor de Honest John, een niet-geleide raket met een kaliber van 762 mm en een bereik van 30 km, die voorzien kon worden van nucleaire lading.

De twee lanceerinrichtingen vormden tezamen een lanceerbatterij. Daarnaast waren er nog een stafbatterij en een vuurmondbatterij. De vuurmondbatterij was uitgerust met vier getrokken 203mm houwitsers M115, die nucleaire granaten konden schieten. De batterij was een voortzetting van de Alpha batterij van de 108e Afdeling Veldartillerie.

De Honest John

De Honest JohnDe Honest John

In oktober 1967 nam de afdeling afscheid van de Honest John. De lanceerbatterij werd vervangen door een vuurmondbatterij, welke gevuld werd met materieel en personeel dat afkomstig was van 49e Afdva. De batterij was eveneens uitgerust met getrokken houwitsers M115. In de loop van 1968 werden de getrokken houwitsers vervangen door gemechaniseerde 203mm houwitsers M110.

Dual capable

Dual capableDual capable

Reeds sinds de jaren ’70 werd de behoefte onderkend om de nucleaire taak niet vast bij specifieke afdelingen onder te brengen, met name vanwege de kwetsbaarheid die een dergelijke situatie met zich mee bracht. Verondersteld werd dat de vijand zich namelijk eerst zou richten op het uitschakelen van nucleaire eenheden. Een oplossing hiervoor was het inrichten van eenheden die het bevel over één of meerdere vuurmonden bij een ‘willekeurige’ conventionele afdeling over konden nemen en een nucleaire opdracht uit konden voeren. Zo kon in principe iedere vuurmond ‘dual capable’ gemaakt worden. Probleem hierbij was dat Nederland alleen beschikte over nucleaire granaten voor 8 inch houwitsers en dat er relatief weinig 8 inch houwitsers waren. 155 mmm houwitsers waren er volop, maar de ideëen om deze ‘dual capable’ te maken werden onder politieke en maatschappelijke druk nooit uitgevoerd.